Proč nezískáváte nové pacienty z online kampaní?

writing-fresh-content

Pokud již děláte na vaší klinice nějakou formu digitálního marketingu a přesto nepozorujete kýžený efekt v růstu návštěv nových pacientů, nemusí to nutně znamenat, že noví klienti nejsou oslovitelní digitálními kanály. V následujícím textu shrneme nejčastější možné nedostatky vaší online strategie, které můžou negativně ovlivnit vaše výsledky.

 

  • Neplánujete vaše kampaně správně

 Mnoho marketérů  nedoručuje výsledky proto, že v rámci svých kampaní nemají jasně nastavené cíle a propracovaný akční plán. Plánování předpokládá diskusi uvnitř teamu a je důležité mít záložní plán pokud se výsledky nedostavují podle očekávání.  Ujistěte se, že správně analyzujete potřeby, silné stránky, slabosti a cíle vaší kampaně. Může to něco stát ale alespoň víte, kam vaše peníze jdou a v dlouhodobém měřítku můžete jen ušetřit.

 

  • Nemáte kvalitní landing page

 Landing page je stránka na vašem webu, na kterou vaše kampaně odkazují. Váš web je středobodem vašeho marketingového konání. Uvědomte si, že každá kampaň ve svém sdělení něco slibuje a odvádí uživatele k vám na web. Pokud potenciální klient nenajde co očekává a nebude mít možnost se na prvním kroku s vámi zkontaktovat, půjde hledat jinam nebo ztratí zájem.

 

  • Nedáváte důraz na kreativu kampaní

 Občas se přes všechna čísla zapomíná, že vaši kampaň konzumují skuteční lidé. Sdělení a vizualita inzertních formátů je často to co dělá rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou kampaní. Víte, co je pro vaše pacienty důležité a jak s nimi chcete komunikovat? Potom to promítněte do vašich kampaní.

 

  • Nepracujete s referencemi pacientů na webu

 Reference a testimoniály reálných pacientů  jsou jedním z nejdůležitějších rozhodovacích faktorů v procesu akvizice nového pacienta. Zvyšují důvěryhodnost vaší kliniky a pokud potenciální klient srovnává zařízení, to, které pracuje s výpověďmi spokojených pacientů na svém webu, má vždy větší šanci zaujmout. Sbírejte pozitivní ohlasy svých klientů, točte s nimi videa a publikujte na vašem webu – výsledky vašich kampaní budou lepší!